top of page

קידה עמוקה

לאורך מסע התרגול שלי אני נשען על תמיכתם של חברים לדרך, קליאנה מיטה - פירושו המילולי של המונח הוא “חבר טוב”, או “חבר נעלה” ובמקור - נזיר בכיר המשמש כחונך לנזיר צעיר, שואף לאושרו ומנחה אותו בתרגול ובדרך. כאן אני מבקש לומר תודה.

תרגול מדיטציה בדרך הזן

דף הבית של קואן אום, השלוחה הישראלית של בית הספר לזן קוריאני. זו הסנגהה היקרה שלי.

פסיכודהרמה

בית הספר לתורת הנפש הבודהיסטית - תמיד נעים לחזור וללמוד כאן.

סוטה יאנה

האתר של קרן ארבל - לקריאה, ושמיעה של הסוטות המוקדמות שלימד הבודהה בתרגום ישיר מפאלי לעברית.

אג'אן סונה
מורה ממסורת התרוואדה (נזירי היער בתאילנד, אג'אן צ'ה) שאני אוהב להקשיב לו.

עמותת תובנה

כאן אני קורא ומקשיב למדיטציות מונחות ממורים יקרים ומסורים לדהרמה.

ירח חסר

שירי הייקו מקוריים ומתורגמים. ליאת קפלן מחברי האתר עורכת מידי פעם קורסים לכתיבה (דרך פסיכודהרמה).

הייקו ביום
האתר של נעם גבע.

נעם שולח הייקו כל יום וזו תזכורת מסורה וטובה לעשות הפסקה קטנה.

bottom of page