top of page
חיפוש

מחשבות ליום העצמאות.

ביום העצמאות הזה נשתול ערוגת ירקות בחצר האחורית של הבניין. נראה לי ראוי וטוב לשתול ירקות, במיוחד בזמן הזה של סגר, ועוד יותר ביום המיוחד הזה. מעשה קטן של עצמאות. ליום העצמאות. שמתחיל בהמתנה שקטה לסיומו של יום הזיכרון ת"ס-תס"חים, דגלים וציפייה לזיקוקים פטישי גומי מתנפחים משט של חיל הים, מטס באוויר עייפות אחרי כל זה השוטר אזולאי בערוץ 1 כל שנה אותה תבנית. השנה אין.

מה היא עצמאות אם כך? מילה. כמו כל מילה, גם היא ריקה מתוכן. ככה, כשלעצמה. היא מקבלת משמעות רק בזכות הקשר עם מילה אחרת. עצמאות היא ההפך מתלות. עצמאי הוא אדם שעומד ברשות עצמו, לא תלוי באחרים.

כך כתוב במילון. ילד עצמאי כשהוא מתלבש, אוכל לבד, לא תלוי עוד בהוריו. מדינה כשהיא מקיימת את עצמה, מגנה על עצמה, בזכות עצמה. לבדה. אני עוצר רגע. נותן למילים לשקוע. בזמן האחרון הרבה תבניות מחשבה מתפרקות לי בידיים, מתפוררות, כמו רגבי האדמה של השתילים. ביום הזה אני מבקש להיות עצמאי מכל זה. ביום הזה אני מבקש לומר שאין דבר כזה עצמאות. אין העדר תלות. אין בזכות עצמו. ככה, לבדו. בָּדִיד. רק בטווח הקצר של העיניים יש, לרגע, מה שנקרא "עצמאות". הגל שבאוקיינוס עצמאי לרגע מכל המים שסביבו, להרף עין הוא נראה נפרד ואז הוא שב להיות אוקיינוס. אני עצמאי, חופשי מרשת, אבל כשאין משכורת... כמו כולם, אני תלוי ברשת ביטחון ובערבות הדדית. אני תלוי בפרוסת הלחם שאכלתי הבוקר, בשדה החיטה, בענני הגשם, באדמה, בידי החקלאים ששתלו והשקו וקצרו, בבריאותם הטובה.

אני תלוי באינסוף חיידקים, מיקרואורגניזמים שחיים איתי ביחד בגוף הזה, והם רבים יותר מִתָּאיו האנושיים. רק בגלל קוצר ראייה של העיניים אני קורא לגוף הזה "אני", "שלי" ובטעות גם מאמין למילים. אני תלוי באינסוף אנשים אחרים, בעלי חיים, תנאים של מזג אוויר, כוכבי לכת ועלים נושרים*.

לא עצמאי בדבר. תלוי בהכל. לא נפרד מכלום. אפילו את המילה עצמאות לא הצלחתי להגדיר בלי מילים נוספות. נולדנו להיות תלויים בהורנו, נזדקן להיות תלויים בילדנו. בהרף שבאמצע נחשוב שאנחנו עצמאים. אנחנו לא עצמאים. אנחנו תלויים כרונית. באופן מוזר, ככל שאני רואה את התלות שלי, כך רוֹוֵחַ לי.

מתאפשר לי חופש, נפתח מקום, מתרחב הלב. לא הכל שלי, בידיי, תלוי רק בי. התלות ההדדית קורעת את הלב ביום הזיכרון. את אותה התלות ההדדית אני חוגג היום. וזו, גם זו, תלויות זו בזו, משתלבות, לא נפרדות. אני שותל את השתילים הצעירים, מאחל להם שיחזקו את תלותם ההדדית באדמה, בתפטירים, בשמש, בדבורים, בטל, בצינורות ההשקייה, שהשורשים שלהם יפתחו רשת של תלות הדדית, משתרגת, לא נפרדת. אני תלוי בהם. יום של תלות הדדית שמח לכולנו. 

עלייתה והיעלמותה של ההתהוות המותנית

* הישמר בעלה נושר פן תפיל כוכב - אנדרס סגורה, שמאן מכסיקני.

מתוך ציטוט של יעקוב רז, בהקדמה לספר "טוב ורע ומעבר להם - הקרמה בעולם הבודהיסטי" - שבדבריו וכתיבתו אני תמיד מוצא מקור גדול של השראה.


מושג ההתהוות המותנית


החיים שבתוכנו - חיידקים בגוף האדםbottom of page